VÅRA TJÄNSTER


När det gäller markarbeten kan det vara svårt som kund att se vad kvalité innebär, det visar sig först efter ett par år. Vi utför alltid ett gediget underarbete med grusbäddar av högsta kvalité – därför blir plattytor, murar, asfaltsytor och stenytor lika snygga år efter år.
Markbyggarna i Östergötland arbetar med plattsättning, murar, trappor, trädgårdsarbeten, dräneringar och snöröjning i Motala med omnejd.


mur

MURAR

 

Vi bygger alla sorts murar bl.a granitmurar, stödmurar, betongmurar, blockmurar, heda murar, keystone, residence murar, compac plus murar, compac cut murar, country manor murar och L-stöd.

altan

ALTANER & TRÄDÄCK

 

Går du i tankar på att bygga en altan eller kanske ett trädäck? Hör av dig till oss på Markbyggarna i Östergötland. Vi bygger altaner, enklare snickerier, trätrappor, soldäck.

PLATTSÄTTNING

 

Ska du lägga nya plattor på garageuppfarten eller fixa till uppfarten till huset? Vi lägger allt från marksten, stensättning, betongplattor, granitplattor, smågatsten, storgatsten, schifferplattor, marktegel, kantsten, gräsarmering och granithällar.

plattsättning

FONTÄNER & TRÄDGÅRDSUTSMYCKNING

 

Vi på Markbyggarna i Östergötland hjälper även till med att smycka ut er trädgård. Vi installerar och bygger bl.a fontäner, dammar, bäckar och pumpar.

damm
trappor

TRAPPOR

 

Behöver du bygga en ny trappa eller reparera din gamla? Hör av dig till oss! Vi jobbar med granittrappor, betongtrappor, trappblock, heda sten, benders sten och trätrappor.

stensättning och trädgårdsutsmyckning

VÄXTER & TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

 

Behöver du hjälp med olika typer av trädgårdsarbeten? Vi hjälper till med bl.a gräsklippning, häckklippning, lövrensning, plantering av blommor och växter, plantering av träd och trädbeskärning.

ASFALTSYTOR

 

Markbyggarna i Östergötland hjälper till med renovering och nyproduktion av olika asfalteringsarbeten. Inget är för stort och inget är för litet. Hör av dig till oss för att få hjälp med garageuppfarter, asfaltsytor och asfaltering.

asfalt

DRÄNERING & SNÖRÖJNING

 

Vi hjälper till med dränering och snöröjning i Motala och dess grannkommuner. Du kan bl.a få hjälp med dränering, dagvatten, avlopp, brunnar, snöröjning, handskottning, halkbekämpning, sandning, saltning, takskottning och snöplog.

dränering och snöröjning